Nya artiklar

Home » Okategoriserade » Rättvisande bild, alltid aktuella siffror genom att periodisera

Rättvisande bild, aktuella siffror

Bokslutet innebär ibland obehagliga överraskningar. Årsredovisningen ska ge en “rättvisande bild”. Det innebär att kostnader och intäkter ska bokföras när de uppkommer. Har du kundfakturor som kunden inte betalat, ska intäkten redovisas trots att du inte fått betalt, du får en fordran på tillgångssidan. Samma sak gäller för leverantörsfakturor, förfallodag kanske är nästa år, kostnaden ska bokföras rätt år och det uppstår en skuld. Avskrivningar görs ofta först i bokslutet, för hela året, det blir en obehaglig överraskning om man inte har koll på det.

Skapa ordning och reda i din redovisning

 

Periodisera löpande under året

Om du ser till att intäkter och kostnader hamnar på rätt period löpande får du en rättvisande bild av din redovisning hela året, inte först när Årsredovisningen upprättas. Du behöver inte fundera över vad som inte är bokfört, vad som tillkommer. Avskrivningar går alldeles utmärkt att bokföra löpande, en tolftedel varje månad. Bokför kundfakturor i kundreskontran och leverantörsfakturor i leverantörsreskontran, så har du koll. Stäm av skattekontot varje månad. Vid förskottsbetalningar som t.ex. hyra och försäkringar ska kostnaden belasta de månader som de avser, längre fram. Genom att periodisera får du en rättvisande bild, siffror som är aktuella, som du kan lita på.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.

Name
Email
Website

UA-91406571-1