Ohälsa ingår i nedersta raden på resultaträkningen, genom att synliggöra den blir det självklart att skapa förutsättningar för hållbara, friska medarbetare.  Mår medarbetarna och ledningen bra, mår företaget bra. Som du ser finns det ett tydligt samband mellan hälsa och produktivitet.